На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення  та оцінки якості соціальних послуг)» в комунальній організації «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» було проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг в період з 01 жовтня 2018 року по 30 листопада 2018 року.

       В ході організації та проведення моніторингу та оцінки застосовувався затверджений директором територіального центру Порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг (наказ від 20.02.2018 № 07-од ), також створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджений план проведення оцінки якості соціальних послуг та засідання комісії. Працівники територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги, щоденно проводили самооцінку своєї діяльності.

       З метою належної організації та проведення моніторингу комісія працювала поетапно. Використовували такі методи оцінки: збиралися дані та показники  щодо надання соціальних послуг установою, проведено анкетування, проаналізовані отримані дані, за результатами були визначені заходи на покращення стану надання соціальних послуг. Анкета опитувальника заповнювалась з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги догляд вдома. В опитуванні взяли участь 62 (шістдесят два) отримувачів соціальної послуги. Проводилось телефонне опитування, проаналізовано характер звернень, які реєструвались у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано. З початку року звернень від жителів громади не надходило.

      Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги догляд вдома.

      При проведенні внутрішньої оцінки надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальної послуги, професійність.

      Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно індивідуальних планів- 100 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги, своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

       Результативність: згідно проведеного опитування, у т.ч. і телефонного, 62 (шістдесят два) опитаних задоволені рівнем надання соціальної послуги догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного стану отримувачів соціальної послуги, та пов’язано не тільки з отриманням допомоги у повсякденному житті, але й відчуттям турботи та моральної підтримки. Скарг стосовно надання соціальних послуг від підопічних не було. Працівників територіального центру було заохочено премією згідно до Положення про порядок та умови преміювання працівників.

       Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи її відмову  приймаються вчасно, протягом 14 календарних днів з моменту подачі заяви отримувача соціальної послуги або його законного представника. Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги догляд вдома, складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 днів. Надалі повторне визначення індивідуальних потреб здійснюється один раз на півроку. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно, а строки та терміни надання соціальної послуги догляд вдома відповідають зазначеним у договорі.

      Доступність та відкритість: територіальний центр розташований в приміщенні адміністративної будівлі Запсільського старостинського округу. Кабінет знаходиться на першому поверсі, доступ до приміщення обладнаний пандусом. В кабінеті розміщені  стенди що містять інформацію про порядок, умови та зміст надання соціальних послуг. Інформація також періодично розміщується на сайті Миропільської ОТГ.

       Повага до гідності отримувачів соціальної послуги:  під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкети опитування) та проведених опитувань, в т.ч. по телефону отримувачі соціальної послуги задоволені  роботою працівників територіального центру. Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків та зберігають конфіденційну інформацію отриману в процесі виконання обов’язків. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано. Випадків порушення договору не виявлено.

      Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції розроблені та затверджені  згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 Соціальні послуги». В особовій справі працівників містяться документи про освіту.  Щороку кожен соціальний робітник проходить вчасно медичний огляд. Розроблений графік проведення виробничих нарад, які проводяться раз на місяць. На сьогоднішній день соціальні робітники не забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем, в зв’язку з тим що територіальний центр працює лише рік.

      Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальної послуги проводилася і за кількісними показниками: скарг у журналі особистого прийому громадян не виявлено, всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома оперативно вирішені та задоволені.

     Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників (узагальнювалися статуси, які переважали)

Показники якості

Від 80 % до 100% добре

Від 51% до 79%задовільно

Від 0% до 50% незадовільно

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

 

  

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21 % до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результат їх розгляду

«добре»

 

 

Кількість задоволених звернень

 

 

«добре»

 

         Проте незважаючи на «добру» оцінку якості соціальної послуги догляд вдома є заходи для покращення роботи установи. Зокрема матеріально-технічне забезпечення працівників не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Залишається проблемою забезпечення соціальних робітників велосипедами та інвентарем (спецодяг, взуття). Тому для ефективної роботи потрібно придбати для соціальних робітників велосипеди, засоби захисту, спецодяг, взуття.

Заплановані заходи для покращення роботи Комунальної організації «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»:

-своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг в частині їх перегляду;

-проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень громадян;

-в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами, спецодягом, взуттям.

 

Директор комунальної організації (установи,   закладу) 

«Миропільський територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)"

Безручко І.О.