Миропільська громада
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт про результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг Комунальної організації «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 2019 рік

Комунальна організація (установа, заклад) «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» створено  рішенням 11 сесії Миропільської сільської  ради від 01.12.2017 року та діє на підставі Положення про Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Нова редакція) затверджена рішенням 15 сесії Миропільської сільської ради  від 12.04.2018 року.

      У територіальному центрі функціонують два відділення:

1) відділення соціальної допомоги вдома;

2) відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей  та молоді;.

      На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в Комунальній організації «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» проведено внутрішню оцінку якості (далі оцінку) та моніторинг соціальних послуг в період з 01 жовтня по 15 жовтня 2019 року.

      У територіальному центрі здійснено поетапне впровадження наказу Міністерства соціальної політики України № 904, а саме згідно наказу директора територіального центру від 30.09.2019 № 48 була створена Комісія з проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг до складу якої увійшли як працівники територіального центру, так і отримувачі соціальних послуг. В ході організації моніторингу та оцінки якості послуг застосовувався план проведення заходів. Було призначено відповідальну особу з організації і проведення оцінки якості соціальних послуг. Під час проведення моніторингу застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг, спостереження за процесом надання соціальних послуг, опитування отримувачів соціальних послуг, бесіди з персоналом територіального центру.

    Рішенням першого засідання комісії з проведення оцінки якості визначено охопити внутрішньою оцінкою підопічних відділення соціальної допомоги вдома шляхом опитування/анкетування на платній основі 5 осіб, на безоплатній основі по 4 особи у кожного соціального робітника; відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді 4 сім’ї/особи.

    Шляхом оцінки якості соціальних послуг у відділення соціальної допомоги вдома охоплено 56% підопічних 45 осіб; у відділенні соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді 67% підопічних 4 сім’ї/особи

    Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

    Внутрішня оцінка проводилась у спокійній, діловій обстановці, особливих складнощів у її проведення не виникало. Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно відповідно до Державного стандарту догляду вдома, та Державного стандарту соціального супроводу.

    При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг, зокрема: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

   

    Відділення соціальної допомоги вдома:

    Показник «Адресність та індивідуальний підхід, результативність»: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно індивідуальних планів підопічних 100%). Всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляд вдома містять індивідуальні плани, які відповідають визначеним індивідуальним потребам, договір про надання соціальної послуги. Перегляд індивідуальних планів здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту у визначені терміни. Згідно проведеного опитування 97,8% опитаних підопічних задоволені якістю соціальної послуги догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінам у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляд вдома не надавалась.

     Показник «Своєчасність»: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмови у її наданні приймаються головою Миропільської сільської ради протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувачем 100%. Визначення ступеня індивідуальних потреб та складання індивідуального плану здійснюється з дотриманням термінів 98%. Двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно 98%. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі. Постійно, згідно графіку проводяться перевірки якості надання соціальних послуг. За результатами складаються акти перевірок, в яких зазначаються периодичність надання послуг, якість послуг, дотримання термінів.

     Показник «Доступність та відкритість»: власного приміщення територіальний центр не має, а розташований у приміщенні Запсільського старостинського округу. Приміщення знаходиться на І поверсі будівлі обладнане пандусом, що є безперешкодним доступом для відвідувачів. Санітарним нормам приміщення територіального центру відповідає на 58%. У приміщенні територіального центру розміщенні інформаційні стенди з відповідними матеріалами, також періодично інформація розміщується на сайті Миропільської ОТГ, проте немає в наявності буклетів, та іншого роздаткового матеріалу.

   Показник «Повага до гідності отримувачів соціальної послуги, результативність»: під час проведення внутрішнього моніторингу отримувачі соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них соціальних робітників 97,8%. Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отримане в процесі виконання службових обов’язків. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів послуг не зафіксовано.

      Показник «Професійність»: штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції розроблені та затверджені згідно вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80. Соціальні послуги». В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди. Один раз на місяць проводяться наради з виробничих питань.    Всі соціальні робітники забезпечені велосипедами, які були придбані у цьому році. На сьогоднішній день виникла потреба в забезпеченні соціальних робітників спецодягом, взуттям та господарськими сумками.Показник професійність складає 88%

    

      При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги догляд вдома було виявлено: скарг у журналах обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги догляд вдома оперативно вирішені та задоволені.

    Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляд вдома показники відповідають встановленому рівню –«добре».

    

      Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді:

     Показник «Адресність та індивідуальний підхід»: для вирішення питань, з якими звертаються клієнти до центру використовується комплексний підхід для здійснення оцінок потреб сім’ї/особи. В ході моніторингу був зроблений вибірковий аналіз індивідуальних планів, який показав, що індивідуальні плани підписуються як надавачами так і отримувачами послуги соціального супроводу з урахуванням думки клієнта та його потреб. Індивідуальний план соціального супроводу переглядається відповідно до потреб клієнта, та коригується за погодженням з ним.

    Показник «Результативність»: в ході проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг було здійснено опитування/ анкетування отримувачі послуги соціальний супровід з метою визначення рівня задоволеності. В ході опитування в т.ч. і телефонного виявлено що 75% опитаних задоволені рівнем надання соціальних послуг за Державним стандартом соціальної послуги соціальний супроводу сімей/осіб. Як результат у 75% отримувачів соціальних послуг від їх отримання відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану позитивними змінам у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляд вдома не надавалась. За результатами опитування скарг стосовно надання соціальних послуг від отримувачів не надходило.

    Показник «Своєчасність»: під час проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг вибірковий аналіз оцінки потреб показав, що надання соціальної послуги соціального супроводу відбувається у строки та терміни зазначені у договорі з отримувачами. Відповідно до термінів виконується: прийняття рішення щодо надання соціальних послуг, визначення індивідуальних потреб, підготовка індивідуальних планів та їх корегування у встановлений строк. Договори щодо надання соціальної послуги соціальний супровід підписані у двосторонньому порядку. Кожна із сторін отримує один примірник договору.  

Показник «Повага до гідності отримувачів соціальної послуги»: фахівець із соціальної роботи під час роботи з отримувачами соціальних послуг дотримується повага до гідності, цілісності, приватного життя. Згідно проведених опитувань отримувачі соціальних послуг задоволені роботою фахівця із соціальної роботи. Під час надання соціальної послуги застосовується індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного здоров’я) та шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етичного та соціального походження, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги.  Послуги надаються з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо отримувачів послуг. Фахівець, який надає соціальну послугу вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуг. Отримувачі соціальних послуг обов’язково ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності.    

      Показник «Професійність» фахівець із соціальної роботи територіального центру працює згідно посадової інструкції, яка зберігається в особовій справі. Всі працівники при прийомі на роботу проходять первинний медичний огляд та  щороку періодичний медичний огляд. Наявні діючі правила внутрішнього трудового розпорядку.  Під час моніторингу було встановлено, що фахівцю із соціальної роботи необхідно пройти навчання та підвищити свій професійний рівень. Фахівцем із соціальної роботи постійно проводиться відвідування тренінгів, семінарів районних та обласних рівнів відповідно до напрямку роботи.     При застосовуванні кількісних показників соціальної послуги соціальний супровід  було виявлено: скарг у журналах обліку особистого прийому громадян не виявлено. Всі звернення про отримання соціальної послуги соціальний супровід оперативно вирішені та задоволені.

    Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальної послуги догляд вдома показники відповідають встановленому рівню –«добре».

     Відповідно до Методичних рекомендацій з проведення та оцінки якості надання соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно»

            Якісні показники якості надання соціальної послуги «догляд вдома»

Показники якості

Від 80% до 100% «добре»

Від 51% до 79% «задовільно»

До50% «незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

97,8%

 

 

Результативність

«добре»

97,8%

 

 

Своєчасність

«добре»

98%

 

 

Доступність та відкритість

 

«задовільно»

58%

 

Повага до гідності отримувача

«добре»

97,8%

 

 

Професійність

«добре»

88%

 

 

 

Кількісні показники якості надання соціальної послуги «догляд вдома»

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

«добре»

0%

 

 

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

 

«добре»

 

Якісні показники якості надання соціальної послуги «соціальний супровод»

Показники якості

Від 80% до 100% «добре»

Від 51% до 79% «задовільно»

До50% «незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

100%

 

 

Результативність

 

«задовільно»

75%

 

Своєчасність

«добре»

100%

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

«задовільно»

58%

 

Повага до гідності отримувача

«добре»

100%

 

 

Професійність

 

«задовільно»

78%

 

 Кількісні показники якості надання соціальної послуги «супровод»

Показники кількості

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

«добре»

0%

 

 

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

 

 

«добре»

 

 

Незважаючи на узагальнений статус показників «добре» в територіальному центрі плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості соціальних послуг «догляд вдома» та «соціальний супровід», а саме:

   -продовжити роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з інвалідністю з метою надання їм необхідної допомоги;

   - продовжувати своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги «догляд вдома», «соціальний супровід»;

   - продовжувати інформаційно роз’яснювальну роботу серед мешканців Миропільської ОТГ з питань напрямків за якими працює Комунальна організація «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» шляхом висвітлення на сайті громади;

   - продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо надання соціальних послуг;

   - підвищувати професійний рівень працівників територіального центру за фаховими напрямками своєї діяльності;

   - провести роботу над оформленням стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

   - в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям тощо.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь