Оголошення про конкурс на посаду директора Миропільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Краснопільського району Сумської області

  • 282

Відділ освіти, молоді і спорту, культури та туризму Миропільської сільської ради оголошує конкурс на посаду директора Миропільського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Краснопільського району Сумської області, що знаходиться за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Миропілля, вул. Сумська, 38.

Інформація про основні функціональні обов'язки директора, розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти, молоді і спорту, культури та туризму Миропільської сільської ради .

 

Посаду директора закладу освіти  може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною)  не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Документи для участі у конкурсі подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії  протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Сумська, 23, с. Миропілля, відділ освіти, молоді і спорту, культури та туризму Миропільської сільської ради.

 

Дата, місце проведення конкурсного відбору: 08 червня 2021 року в приміщенні Миропільської сільської ради.

 

Конкурсний відбір проводиться в такі етапи:

1) Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам.

    2) Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на офіційному веб-сайті Миропільської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі.

3) Засновник організовує та забезпечує ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу протягом п’яти днів до початку проведення конкурсного відбору.

4) Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства  у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

5) Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визначає конкурс таким, що не відбувся. Результати оприлюднює на веб-сайті засновника.

6) Протягом трьох  робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу, з останнім керівник уповноваженого органу засновника укладає строковий трудовий договір у встановленому порядку.

 

Термін подачі документів: з 23 квітня 2021 року до 12 травня 2021 року.

Контактна особа – Бондарєва Тетяна Олександрівна (тел. 0503053309), електронна пошта: osvita_miropilska_otg@ukr.net

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

Зразок ситуаційного завдання