ПОВІДОМЛЕННЯ Про оприлюднення проекту «Генеральний план села Гнилиця Краснопільського району Сумської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту «Генеральний план села Гнилиця Краснопільського району Сумської області»

 • 413
 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту.

Містобудівна документація проекту «Генеральний план села Гнилиця Краснопільського району Сумської області». Проект ДДП розроблений відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та державних будівельних норм.

Рішення п’ятнадцятої сесії Миропільської сільської ради сьомого скликання від 12 квітня 2018 року.

Проект розроблений у відповідності з:

 • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • Земельного Кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • інші чинні нормативні документи.

Метою розроблення генерального плану населеного пункту є: аналіз містобудівної ситуації, що склалася на території села та внесення на базі наданих пропозицій та вихідних даних, затверджених містобудівних та проектних матеріалів, до текстових і графічних матеріалів генерального плану змін, пов’язаних зі зміною функціонального призначення територій, окремих ділянок або окремих об’єктів на території села, а також надання пропозиції по формуванню нової проектної межі.

Генеральним планом визначаються:

 • перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;
 • території для розвитку сільського будівництва, розвитку промисловості та комунально – складських об’єктів;
 • пріоритетні напрямки розвитку, перспективна планувальна структура та функціональне зонування села;
 • визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);
 • аналізується загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;
 • обґрунтовується доцільність зміни межі населеного пункту;
 • надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури, тощо.

     Виконавчий комітет сільської ради, має керуватися генеральним планом під час:

 • підготовки вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території;
 • вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту містобудування та упорядкування територій;
 • вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;
 • організація розроблення та затвердження плану зонування, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів;
 • організація проведення грошової оцінки земель;
 • розроблення і затвердження місцевих містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку населених пунктів;
 • узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
 • встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб.
 1. Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування.

Миропільська сільська рада.

Адреса: 42410 Сумська область, Краснопільський район,  с. Миропілля, вул. Сумська, 23

Код ЄДРПОУ: 04389354

Контактний номер телефону:  0503053343; 0503053327.

 1. Передбачена процедура громадського обговорення:
 1. дата початку та строки здійснення процедури:

Дата розміщення повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про СЕО на офіційному веб-сайті Миропільської сільської ради (http://myropilsca.gromada.org.ua/) було розміщено 04.09.2020.

Строк громадського обговорення – з 07.09.2020 по 06.10.2020;

 1. способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

надання письмових зауважень та пропозицій до виконавчого комітету Миропільської сільської ради за адресою: 42410 Сумська область, Краснопільський район,  с. Миропілля, вул. Сумська, 23 та на електронну адресу: (miropilskasr@ukr.net);

проведення громадських слухань;

 1. дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): проведено 28.08.2019  в приміщенні сільської ради за адресою: Сумська область, Краснопільський район,  с. Миропілля, вул. Сумська, 23;
 2. орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Миропільська сільська рада, адреса: 42410, Сумська обл., с. Миропілля, вул. Сумська, 23.

Контактна особа – Коршикова Олена Іванівна – начальник відділу інфраструктури, земельних відносин та комунальної власності,  тел. 0503053319.

Зауваження та пропозиції подавати з 07.09.2020 по 06.10.2020.

 1. місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

офіційні веб-сайти Міністерства екології та природних ресурсів України (http://www.mern.gov.ua), Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської облдержадміністрації (http://www.pek.sm.gov.ua).

 Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 27.08.2020 року на офіційному веб-сайті Миропільської сільської ради (http://myropilsca.gromada.org.ua/).   

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Зауваження та пропозиції громадськості додатково прийматимуться протягом всього терміну, вказаному в підпункті 1.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Підстав для проведення транскордонних консультацій немає.

 

 

     Сільський голова                                              Олена Ординець