Миропільська громада
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Миропільської сільської ради»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

про Комунальну організацію (установу, заклад)  «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

 

          З метою надання всебічної допомоги та підтримки мешканцям Миропільської  об’єднаної територіальної громади, та  ефективної організації сільської ради у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг  рішенням  сесії Миропільської сільської  ради  від 01.12.2017 року №11 восьмого скликання створено юридичну особу Комунальну установу «Миропільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»(далі – Терцентр).який знаходиться за адресою: 42417, вул. Сумська 10, с.Запсілля, Краснопільський район, Сумська область.

          Відповідно до затвердженої структури в центрі працює 2 відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціальної роботи для сім'ї, дітей та молоді.

           Основною метою діяльності Терцентру є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території України, а саме на території Миропільської об’єднаної територіальної громади на законних підставах, та  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.                        

 

Основними завданнями Терцентру є:

- виявлення громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

 - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр;

- залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали  жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

- інформування сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

- проведення у сім’ях серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботу, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

   

         На надання соціальних послуг в Терцентрі мають право:

     – громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

     – громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

     – сім’ї та молодь, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. №896.

    Для отримання соціальних послуг в Терцентрі громадяни подають письмову заяву до уповноваженої особи з питань соціального захисту населення Миропільської сільської ради

 

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

       

         Відділення соціальної допомоги вдома Миропільського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних ппослуг)  (далі - відділення соціальної допомоги вдома) створене  для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 • похилого віку;
 •  особам з інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
 • хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Соціальні послуги в Терцентрі можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

Соціальний робітник надає різні види соціально-побутових послуг, а саме:

 •  Ведення домашнього господарства : закупівля та доставкв продуктів харчування, ліків, промислових товарів; приготування (допомога в приготуванні) їжі; прибирання (допомога в прибиранні) житла; прання, дрібний ремонт одягу.
 •  Допомога в самообслуговуванні : допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні,  роздяганні, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом.
 •  Допомога по пересуванні в будинку.
 •  Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами: виклики лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я.
 •  Навчання навичкам самообслуговування: навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, заміни натільної білизни, заміни постільної білизни, користування туалетом.
 •  Допомога в обробітку присадибної ділянки.
 •  Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними.
 •  Психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога)
 •  Надання інформації з питань захисту населення.
 •  Допомога в триманні безоплатної правової допомоги.
 •  Допомога в оформленні різних видів документів, субсидії і внесення платежів.
 • Інші соціальні послуги.

Умови прийняття на соціальне обслуговування:

 •  письмова заява;
 •  медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потреби в постійній сторонній допомозі та в догляді в домашніх умовах;
 •  довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;
 •  копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 •  карта визначення індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг);
 •  індивідуальний план надання соціальних послуг вдома;
 •  договір, в двох екземплярах.

Припинення соціального обслуговування:

Обслуговування громадян відділенням соціальної допомоги вдома припиняється у разі:

 •  поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
 •  виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Терцентр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
 •  направлення громадянина  будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;
 •  зміни місця проживання;
 •  грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Терцентру і його структурних підрозділів;
 •  порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
 •  систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;
 •  виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Терцентром;
 •  надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;
 •  у разі смерті громадянина.

 

 

 

        

           ВІДДІЛЕННЯ ДОПОМОГИ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

         Відділення допомоги для сім’ї, дітей та молоді Терцентру надання соціальної допомоги (далі – відділення допомоги сім’ї ) створено для проведення соціальної роботи зі сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

        Відділення допомоги сім’ї надає послуги на безоплатній основі.

       Основними завданнями відділення допомоги для сім’ї є:

 •  здійснює виявлення та веде облік осіб, які потрапили в складні життєві обставини;
 •  проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
 •  здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема;
 •  інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
 •  проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;
 •  впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
 •  дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 •  забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 •  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

                                                                       Директор комунальної організації (установи,   закладу)  «Миропільський територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)"

Безручко І.О.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь